fbpx

Votive masses in honor of St. Dominic

They are held on Tuesdays throughout the year at 9:00 AM. The Masses are offered for expecting parents and married couples who pray for children. We also pray for all of the Foundation’s benefactors and friends.

Tuesdays on 9:00 AM in Kraków

We organize music for Tuesday Masses at 9:00 in the Chapel of St. Dominic in Kraków’s Dominican Basilica. Most of the Masses are celebrated using St. Dominic’s Mass form to venerate him.

The Masses are offered for expecting parents and married couples who pray for children. We also pray for all of the Foundation’s benefactors and friends. Following Communion, we say the litany to St. Dominic and read intentions (which can be left at the entrance of the St. Dominic’s Chapel or online throughout the week).

Tuesday 9:00 AM
Chapel of St. Dominic
Holy Trinity Basilica, Stolarska 12, Kraków

Prayer Requests

Podczas nabożeństwa odczytywane są intencje za osoby proszące o dar potomstwa, oczekujące na narodziny oraz dziękczynne. Pozostałe podziękowania i prośby można składać w kaplicy Matki Bożej Różańcowej.

 • Miraculous image

  Since the appearance of the miraculous image of St. Dominic, many believers have used this image to pray through his intercession.

  Ancient chronicles record 70 cases of miraculous recoveries of the dying, sick, deaf, blind, and crippled associated with the image. These accounts are not only legends – a special commission was created to assess the truth of these miraculous cases.

  Many such healings occured in the early 17th century. In 1614, Francesco Ferrer of Messinia, who was both mute and crippled, regained the ability to speak and move before the image. General Bernardino Grosso’s split skull was closed after oil from the lamp of St. Dominic was rubbed on his head. In 1619, Felice Caracciolo came back to life after dying from a miscarriage. Her miscarried daughter also regained life. Similarly, Orazio Mattei recovered from a deathly illness thanks to the image.

  One of the most important miracles occurred in 1620. A Marquis and his wife prayed for St. Dominic’s intersession, asking for a son. One evening around the Feast of Our Lady of Candlemas, St. Dominic appeared in to the Abbot of the monastery in Soriano in a dream. Dominic instructed the Abbot to send the Marquis a candle from the monastery. The prior did as instructed, and the Marquis accepted the gift with hope and gratitude. In the November of the following year, the Marquis’s wife gave birth without facing any of the complications that had plagued her earlier pregnancies. Furthermore, two days after the birth a powerful storm destroyed the windows and floor of the room the family was staying in, but they were spared.

  Another miracle was experienced by a Pole, Adam Krakówiński. When he was traveling between Norway and Denmark, he and his companions experienced a dangerous storm at sea. During the storm, a sailor who had never seen the image of St. Dominic dreamt of the image. The man told his companions, and they prayed and believed in the saint’s support. The ship reach shore safely. When he learned of the image’s existence, Krakówiński made a pilgrimage to Soriano where he reported a miracle “through St. Dominic, given spontaneously, when he was not known.

  Miracles are also associated with copies of the image. Jan Waxman, a professor and the prior of the Kraków Dominican monastery in 1642 was gifted one such copy. Father Alanus Chodowskil experienced the first miracle of this copy. Subsequently, Regina Gniemczołka, the Katarzyna Więckiewiczowa, was healed from paralysis and also saved from choking in 1684.

  Additionally, some records contain the story of Sławetna Maryanna Mieszczka Krak. On July 11, 1684, she offered her son, who had died, before the image of St. Dominic. He was reanimated, given the name Dominic, and was baptized.

  The miracles of the image shows St. Dominic’s patronage over pregnant women in need.

 • St. Dominic's belt

  It is not only the miraculous image of Saint. Dominic of Soriano, but also related sacramentals. Among the local population, he adopted the habit of taking “holy measures”, i.e. white ribbons of cotton or silk cut off “according to measure” image from Soriano, and then blessed with it. The length of the “sacred measure” is about one and a half meters, which is the size of the perimeter of the image.

  “Holy measure”, also called the St. Dominic is a sign of faith in the power of the intercessory prayer of this saint and a call to persevering personal prayer in a given intention. With particular confidence, the belt of Saint. Holy measure wear women in a blessed state to beg for the grace of a happy solution. To Saint Dominic also prays for childless marriages, to ask God for the miracle of the conception of a new life.

  Holy measure is not a talisman and is not a magic object. It is only a summons from the spouses to insistent and trustful prayers for the desirable offspring through the intercession of this saint.

  St. Dominik is also the patron of infertile, pregnant and giving women. In order to receive offspring or a happy solution, a belt is used and the woman recommending St. Dominic.

  The belt is made of a white ribbon or ribbon, on which the initial words of the prayer “O spem miram …” (O Wonderful Hope) and written by the Dominican fathers are written in Latin. It should be used in a given need, refusing with prayer the so-called responsory: “O Wonderful Hope”.

  O wonderful hope which you gave to those who wept for you at the hour of your death, promising that after you decease you would be helful to you brothren;
  * Fulfil, Father what you have said and help us by your prayers.
  V/ You shone on the bodies of the sick by so many miracles. Bring us the help of Christ to heal our sick souls.
  * Fulfil, Father what you have said and help us by your prayers.

  Let us pray: Lord God you gave St. Dominic to the Church of his day as a great preacher of your truth. We pray that he will help us in our time by his merits, his teaching and his unfailing prayer. Through Christ our Lord. Amen

  For a blessed belt you can ask the Dominican Sisters – more information.

 • O Wonderful Hope

  Ostatnie chwile życia Dominika były szczególnie wzruszające. Jordan z Saksonii (Libellus 92), a dokładniej jeszcze brat Ventura, przeor klasztoru w Bolonii, gdzie Dominik zmarł, relacjonuje zwierzenia pełne pogody i delikatności, rady, napomnienia, modlitwy. Ventura dodaje, że proszącym go o wstawiennictwo braciom Dominik odpowiedział: „Bardziej wam będę użyteczny i skuteczniej wam pomogę po śmierci niż w ciągu życia”.

  Jordan zgodnie ze swoim zwyczajem zapisuje własne słowa Dominika, lecz dodaje do nich komentarz teologiczny i duchowy: „Przed swoją śmiercią mistrz Dominik powiedział także braciom, że będzie im bardziej pomocny umarły niż żywy. Znał z pewnością Tego, któremu powierzył depozyt swego trudu i płodnego życia (por. 2 Tm 1, 12) i nie wątpił, że odłożono dla niego wieniec sprawiedliwości (por. 2 Tm 4, 8): kiedy go otrzyma, czyż nie będzie o wiele silniejszy, by móc przedstawiać swe prośby, skoro już na pewno znajdzie się w mocy Boga?” (Libellus 93). Jordan był pod wrażeniem tej obietnicy i przypomina ją w swej własnej modlitwie do założyciela: „Bądź dla nas prawdziwie „Dominikiem”, człowiekiem Pana (…), strzeż nas zawsze i nie przestawaj kierować tymi, którzy tobie zostali powierzeni”. Nie waha się także pocieszając Dianę Andalo odnieść do siebie słów Dominika: „Gdybym umarł nie stracisz mnie, lecz wyślesz mnie przed sobą do tej pełnej światła siedziby, gdzie rodząc się do życia będę prosił Ojca za tobą i gdzie będę tobie bardziej pomocny żyjąc z Chrystusem, niż pozostając na tym świecie i umierając każdego dnia”.

  Obietnicę założyciela włączyli dominikanie do swej liturgii, prosząc go o jej zrealizowanie w responsorium ułożonym w około dwadzieścia lat po śmierci Dominika: „O spem miram, quam dedisti mortis hora te flentibus – o jakże cudowną nadzieję pozostawiłeś opłakującym ciebie w godzinę śmierci, obiecując im ojcowską pomoc w ich strapieniach.”

  Przekonanie to rodzi się z wiary w Kościół tryumfalny, który pomaga Kościołowi pielgrzymującemu jeszcze na ziemi: oczekują one połączenia. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus miała bardzo wyraźną intuicję, ile dobra będzie mogła zdziałać dla ziemi, kiedy będzie w niebie. W przypadku Dominika jest to zgodne z rolą, jaka pierwsza liturgia przydzieliła mu w historii zbawienia: był on „heroldem zbawienia, gdy zapadł zmierzch świata”, jak mówi hymn śpiewany w roku 1242 w dniu jego święta.

  Jest on przedstawiany jako gwiazda wieczorna, Vesperus, która według legendy Piotra Ferranda pojawiła się w dzień po kanonizacji Dominika nad jego głową na przedstawiających go obrazach. Dominik jest „gwiazdą wieczorną, która zapala się, gdy świat chyli się już ku końcowi, zwiastunem powtórnego przyjścia Chrystusa, świadkiem rychłego nadejścia Najwyższego Sędziego”. Widać więc, ile głębi eschatologicznej może mieć ta „nadzieja”, którą żyje Zakon Kaznodziejski pamiętający o obietnicy Dominika. Jego modlitwa jest zwycięstwem nad śmiercią, jest „łaską Jezusa Chrystusa przyniesioną zranionym duszom”, jest gwarancją łaski głoszenia słowa.

  Źródło: Guy Bedouelle, Dominik czyli łaska Słowa.

  tekst pochodzi ze strony liturgia.pl, oprac. mg


Each Tuesday we pray for our benefactors and friends, including:

 • SMM Legal
 • Superkrak SA
 • Maruta KRP
 • IDM SA

Nabożeństwo przy grobie

Szczególny charakter miało nasze nabożeństwo podczas pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII, podczas której wędrując śladami dominikańskimi odwiedziliśmy 2 maja 2014 roku Bolonię i tamtejszy grób Świętego. Przedstawiliśmy mu nasze prośby i intencje przywiezione od naszych rodzin i bliskich. Jak zwykle, modliliśmy się także w intencji małżeństw proszących o dar potomstwa oraz za wszystkich dobroczyńców, przyjaciół i współpracowników Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Modlitwa w celi św. Dominika

O wtorkowych intencjach pamiętaliśmy także podczas pielgrzymki do klasztoru Santa Sabina na Awentynie w Rzymie, gdzie modliliśmy się w miejscu tradycyjnie uważanym za celę św. Ojca Dominika w grudniu 2016 roku.

Msza i nabożeństwo do św. Dominika

Przygotowaliśmy starannie wydany modlitewnik na Msze wotywne. Książeczka składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera śpiewy łacińskie. Można tam znaleźć części zmienne oraz propozycję części stałych. Wszystkie zostały zaczerpnięte z ksiąg liturgicznych Zakonu Kaznodziejskiego. Aby uprzystępnić wiernym włączenie się w modlitwę dodano polskie tłumaczenia tekstów. W części drugiej znajdziemy tekst nabożeństwa ku czci św. Ojca Dominika i responsorium O spem miram. Książeczkę można zakupić w naszym sklepie internetowym i stacjonarnym.