fbpx

The website Siedem Pierwszych, or the Seven Foundations, was created to help prepare individuals for each of the seven sacraments and to help Christians live by the sacraments daily.

On the site, each sacrament is introduced by a film where Fathers Tomasz Grabowski OP and Stanisław Nowak OP present the core theological premises for each sacrament. They focus on knowledge that is essential for every Catholic. The films were created with the support of Stacja7.pl.

The site contains information about conditions for the reception of each sacrament, as well as spiritual reflections.

The site emphasizes the meaning of each sacrament individually. Quotations from the Bible relay God’s revelations on each sacrament, and experts from Church Fathers show the deep roots of each sacrament within Christian tradition. The site also provides guidance regarding common doubts and questions that arise in the context of the sacraments. Father Grzegorz Strzelczyk offers these directions and clarifications.

The site was first envisioned by Dawid Gospodarek and was created through the joint efforts of Dominikanie.pl and Liturgia.pl (a DLC project).

The project can is available at 7pierwszych.pl.

Poprzez 7/1 chcemy w atrakcyjnej formie graficznej i multimedialnej opowiedzieć o życiu, do jakiego wszyscy mamy darmowy dostęp dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Postaramy się przybliżyć Was do tajemnicy, która zawarta jest w 7 kolejnych Sakramentach. W myśleniu o tym projekcie pomogły nam anonimowe ankiety. Zbieraliśmy je wśród ludzi młodszych i starszych, wierzących i poszukujących – wszyscy zadawali inspirujące, potrzebne pytania.

Chrzest

to dynamiczny ruch  zanurzania się i wyłaniania, wyrzeczenia siebie i ponownego zintegrowania. Historia Sakramentu chrztu od czasów biblijnych to zapis relacji pomiędzy wiarą,  obumieraniem i ożywieniem. Lektura Ojców Kościoła daje pewność, że od czasów biblijnych rdzeń sakramentu aż do dziś nie uległ zmianie – zanurzając się w wodzie, człowiek wierzący zanurzał się w historii, którą woda oznaczała.

Chrzest

to dynamiczny ruch  zanurzania się i wyłaniania, wyrzeczenia siebie i ponownego zintegrowania. Historia Sakramentu chrztu od czasów biblijnych to zapis relacji pomiędzy wiarą,  obumieraniem i ożywieniem. Lektura Ojców Kościoła daje pewność, że od czasów biblijnych rdzeń sakramentu aż do dziś nie uległ zmianie – zanurzając się w wodzie, człowiek wierzący zanurzał się w historii, którą woda oznaczała.

Bierzmowanie

jest bardzo mocno połączone z chrztem zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Jedność rytów chrztu i bierzmowania pozostaje w takiej samej relacji jak misterium paschalne i zesłanie Ducha Świętego. Na Zachodzie obrzęd drugiego namaszczenia „olejem dziękczynienia” tuż po chrzcie (na głowie) połączony z włożeniem rąk i wezwaniem Ducha Świętego – to korzeń, z którego wyrasta bierzmowanie.

Bierzmowanie

jest bardzo mocno połączone z chrztem zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Jedność rytów chrztu i bierzmowania pozostaje w takiej samej relacji jak misterium paschalne i zesłanie Ducha Świętego. Na Zachodzie obrzęd drugiego namaszczenia „olejem dziękczynienia” tuż po chrzcie (na głowie) połączony z włożeniem rąk i wezwaniem Ducha Świętego – to korzeń, z którego wyrasta bierzmowanie.

Eucharystia

Wspólnoty apostołów zaczęły gromadzić się na celebrowaniu wspólnoty połączonej ze wspólnotowym posiłkiem – pokazuje nam to wyraźnie 1 Kor 11, 17-34. Eucharystię zaczyna się celebrować już w bardzo wstępnej fazie w Dniu Pańskim, w niedzielę, przy określonych dokładnie warunkach udziału.

Eucharystia

Wspólnoty apostołów zaczęły gromadzić się na celebrowaniu wspólnoty połączonej ze wspólnotowym posiłkiem – pokazuje nam to wyraźnie 1 Kor 11, 17-34. Eucharystię zaczyna się celebrować już w bardzo wstępnej fazie w Dniu Pańskim, w niedzielę, przy określonych dokładnie warunkach udziału.

Pokuta i pojednanie

jest ściśle powiązany z sakramentem chrztu. Pierwszy z sakramentów to obmycie odnawiające w Duchu Świętym – już wtedy dokonuje się w nas przemiana w „nowe stworzenie”. Chrześcijanin trwa w tym stanie dopóki nie popełni grzechu i nie utraci zjednoczenia z Bogiem przez łaskę.

Pokuta i pojednanie

jest ściśle powiązany z sakramentem chrztu. Pierwszy z sakramentów to obmycie odnawiające w Duchu Świętym – już wtedy dokonuje się w nas przemiana w „nowe stworzenie”. Chrześcijanin trwa w tym stanie dopóki nie popełni grzechu i nie utraci zjednoczenia z Bogiem przez łaskę.

Małżeństwo

Nie tylko uświęca małżonków, ale jest też ludzkim wyrazem kultu i uwielbienia Boga. Małżonkowie uświęceni łaską sakramentu zaczynają tworzyć Kościół domowy.

Małżeństwo

Nie tylko uświęca małżonków, ale jest też ludzkim wyrazem kultu i uwielbienia Boga. Małżonkowie uświęceni łaską sakramentu zaczynają tworzyć Kościół domowy.

Sakrament Święceń

Chrystus ustanowił go, powołując Apostołów i przekazując im władzę, przede wszystkim: sprawowania Eucharystii i odpuszczania grzechów. W Kościele pierwotnym, gdy Apostołowie i ich uczniowie chcieli kogoś włączyć do hierarchii, dokonywali tego przez zewnętrzny gest – włożenia rąk. Święty Paweł wspomina ten obrzęd w listach do Tymoteusza.

Sakrament Święceń

Chrystus ustanowił go, powołując Apostołów i przekazując im władzę, przede wszystkim: sprawowania Eucharystii i odpuszczania grzechów. W Kościele pierwotnym, gdy Apostołowie i ich uczniowie chcieli kogoś włączyć do hierarchii, dokonywali tego przez zewnętrzny gest – włożenia rąk. Święty Paweł wspomina ten obrzęd w listach do Tymoteusza.

Namaszczenie

Człowiek starego testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie. Choroba staje się drogą nawrócenia, a Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia. Izrael doświadcza, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu przywraca życie.

Namaszczenie

Człowiek starego testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie. Choroba staje się drogą nawrócenia, a Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia. Izrael doświadcza, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu przywraca życie.

„Przeglądając w sieci niezliczone ilości komentarzy, profile naszych znajomych (także tych, którzy właśnie zrywają z katolicyzmem) – zrozumieliśmy, że tym co osłabia ludzi ochrzczonych jest rodzaj dezinformacji, czyli brak rzetelnej wiedzy. Wierzymy, że nasz projekt nakarmi «głodnych»”

Stanisław Nowak OP

Współtwórca serwisu

Sakramenty dla dorosłych

W Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym prowadzimy grupowe przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrztu (katechumenat), Bierzmowania i Eucharystii. Zapraszamy do wspólnej drogi!