fbpx

Befriended music groups

Dominican Liturgical Center is above all a community of people who are engaged in the liturgical renewal. We cooperate with superb authors, thinkers, practitioners and inspirers. We work so all Catholics could benefit from their work. We want the community of our partners to constantly grow. We want to create a place where they can exchange the fruits of their work, share ideas and support each other.

Schola Cantorum Minorum Chosoviensis

Chorzów

Istnieje od 1996 roku. Głównym obszarem zainteresowania i aktywności artystycznej zespołu jest śpiew chorału gregoriańskiego. Ponadto zespół wykonuje repertuar wczesnej polifonii wokalnej oraz pieśni tradycyjne. Podstawowym celem, jaki stawia sobie schola, jest śpiew podczas liturgii.  (more…)

Schola Gregoriana Silesiensis

Wrocław

Schola Gregoriana Silesiensis powstała w styczniu 2000 roku z inicjatywy Jana Andrzeja Dąbrowskiego. Od września 2000 r. do lipca 2002 r. działała przy Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu. W kwietniu 2002 r. członkowie Scholi powołali do życia Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”. (more…)

Chór Kameralny Sancta Trinitas

Kraków

Chór Kameralny Sancta Trinitas został założony w 2016 roku z inicjatywy Barbary Kucharskiej, a prowadzony jest od początku swego istnienia przez o. Dawid Kusza OP. Złożony jest z muzyków związanych ze środowiskiem krakowskich dominikanów. (more…)

Perfugium

Kraków

Zespół Muzyki Dawnej „Perfugium” powstał w 1997 roku przy klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie. Początkowo związany był z Duszpasterstwem Młodzieży Szkół Średnich „Przystań”, potem z kościołkiem św. Idziego, od kilku lat zaś pracuje i koncertuje przy krakowskim kościele św. Marka. Od samego początku istnienia zespołu kierownikiem artystycznym jest gambista Mateusz Kowalski. (more…)

Flores Rosarum

Kraków

Zespół wokalny Flores Rosarum powstał z 2006r. z umiłowania niezwykłego dzieła muzycznego średniowiecznej mistyczki Hildegardy z Bingen. Zespół skupia śpiewaczki profesjonalnie zajmujące się muzyką dawną oraz historycznymi praktykami wykonawczymi: Katarzyna Wiwer, Adrianna Bujak, Maria Klich, Julieta Gonzales i Anita Pyrek. (more…)

Bornus Consort

Zalesie Górne

Zespół wokalny z Zalesia Górnego założony w 1981 roku przez badacza muzyki dawnej, śpiewaka Marcina Bornusa-Szczycińskiego na zamówienie redakcji muzyki dawnej Polskiego Radia. Grupa nagrała utwory takich kompozytorów jak: Wacław z Szamotuł, Piotr z Grudziądza, Marcin Mielczewski, Mikołaj Zieleński, Bartłomiej Pękiel, śpiewa monodie liturgiczne, pieśni wielkopostne, śpiewy o św. Wojciechu itp. (more…)

Schola Albertinum

Gliwice

Schola Albertinum z Duszpasterstwa Akademickiego „Albertinum” z Gliwic zrodziła się z potrzeby wykonywania pięknego śpiewu podczas liturgii. Zaczęła się formować już w 2010 roku, jednak w obecnej formie Schola działa od 2012 roku, od kiedy kierował nią i dyrygował Szymon Szymik. W większości tworzą ją ludzie związani z Akademickim Chórem Politechniki Śląskiej. (more…)

Collegium Palestrinae

Kraków

Kameralny zespół wokalny, śpiewający niezwykłą, piękną, ale i wymagającą muzykę renesansową to idée fixe dyrygenta Collegium, towarzysząca mu od lat. Już w szkole średniej zbierał kolegów i koleżanki, próbując z nimi śpiewać Missae Papae Marceli Giovanniego z Palestriny – niektórym zostało to do dziś. W czasie studiów (informatycznych) wiele godzin poświęcił na dogłębne poznanie europejskiej muzyki XVI i XVII w. (more…)

Kapela Brodów

Węgajty

Są miłośnikami polskiej muzyki tradycyjnej, grają wspólnie od 1992 roku. Na repertuar kapeli składają się utwory świeckie i religijne z obszaru Pierwszej Rzeczypospolitej. Koncerty są przewodnikiem w kalendarzu polskich świąt i obrzędów. Aby nie uchybić pięknu starodawnych pieśni i partytur zespół zachowuje oryginalne maniery wykonawcze oraz – w przypadku muzyki religijnej – właściwy jej tematyce kontekst. (more…)

Ave Florum Flos

Berlin

Ave Florum Flos to schola dominikańskiego klasztoru św. Pawła w Berlinie, powstała w 2014 roku. Zespół składa się z grupy młodych śpiewaków, którzy regularnie posługują podczas Mszy świętych w niedzielne wieczory. Repertuar scholi oparty jest na czterogłosowych mszach wydanych przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny. (more…)

Stay in the loop!

Sign up here to receive our latest news by e-mail.